Loading

MVO

Het klimaat is altijd in beweging door natuurlijke en menselijke invloeden. Talloze aspecten binnen het ondernemen en consumeren vragen om veranderingen en ontwikkelingen.

Decovisie helpt en is dagelijks bezig om het milieu-impact te beperken ♻️. Dat betekent:

  1. Het assortiment is dusdanig opgebouwd dat er geen onduidelijkheid is over de herkomst van het product. Het plaatmateriaal heeft een gecontroleerde herkomst en heeft in de meeste gevallen een certificering. Soms heeft het materiaal een eerdere bestemming gehad en krijgt het nu een tweede leven.
  2. Niet alleen herkomst is belangrijk, ook wordt er gekeken naar de inhoud van het plaatmateriaal. Gewicht, formaldehyde-uitstoot en samenstelling van het product bepalen mede het assortiment. Vooruitlopend op de norm leveren wij, daar waar mogelijk, plaatmateriaal dat voldoet aan de nieuwe formaldehyde norm E1E05.  
  3. Het transport voor aflevering van onze materialen wordt zo efficient mogelijk ingepland. Per dag wordt de meest optimale route berekend aan de hand van de beschikbare vrachtwagens. De vrachtwagens vallen binnen de EURO 5 & EURO 6 norm. Zo wordt de CO²-uitstoot gereduceerd.
  4. RE-SAMPLE: bewustwording van het hergebruik van monsterstalen. Maandelijks verstuurt Decovisie circa 600 monsterstalen welke na afronding van projecten hergebruikt kunnen worden.

 

We werken met PEFC en FSC certificeringen:

Certificering Toelichting
PEFC Het keurmerk voor duurzaam bosbeheer met het grootste aandeel gecertificeerd bos. Een boom groeit door CO2 uit de lucht op te vangen en op te slaan. Als “afval” wordt zuurstof, O2, uitgestoten. Zo zijn bossen een enorme opslagplaats voor koolstof en de producent van O2. Het verdwijnen van grote arealen bos is de belangrijkste reden dat certificering van duurzaam bosbeheer is ontstaan. PEFC-gecertificeerde boseigenaren houden hun bosareaal in stand. Daarbij houden ze rekening met de biodiversiteit en de sociale functie van het bos. Ze werken met het Chain of Custody (CoC)-principe. Wat betekent dat alle schakels in de keten gecertificeerd moet zijn om met het PEFC certificaat te kunnen leveren.
FSC De Forest Stewardship Council (FSC) zet zich in voor behoud en verantwoord bosbeheer. FSC spreekt van verantwoord bosbeheer wanneer op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de ecologische, sociale en economische aspecten die bij bosbeheer horen. Zij doelen daarbij op bescherming van het leefgebied van planten en dieren en respect voor de rechten van de lokale bevolking en bosarbeiders. Maar ook op hout oogsten en geld verdienen mét behoud van het bos. Een goed beheerd bos loopt minder risico om gekapt te worden voor andere doeleinden, zoals het aanleggen van palmolie- of sojaplantages en mijnbouw. Ook FSC werkt volgens het CoC-principe.
EPD EPD is de afkorting voor “Environmental Product Declaration”. In de milieugebonden productverklaring is alle relevante milieu-informatie beschikbaar. Aan de hand van een milieugebonden productverklaring kunnen opdrachtgevers, architecten of verwerkers bepalen welke invloed een materiaal op het milieu heeft. Hiermee krijgt u meer duidelijkheid en controle bij het vergelijken van verschillende producten en constructiemethodes.

 

Projecten kunnen voldoen aan Cradle-to-Cradle, STIP, Breeam of Leeds keurmerken. Neemt contact met ons op om de product- en leveringsmogelijkheden te bespreken.