Loading

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Talloze aspecten binnen het ondernemen en consumeren vragen om klimaatpositieve veranderingen en ontwikkelingen, want het klimaat is altijd in beweging door natuurlijke en menselijke invloeden. Decovisie wil het milieu-impact beperken door Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ♻️. Dat betekent:

 1. Het materiaal heeft een gecontroleerde herkomst met in de meeste gevallen een certificering. We werken met PEFC™- en FSC®-certificeringen voor een verantwoord bosbeheer en CO²-compensatie.
 2. Productgrondstoffen kunnen een eerdere bestemming hebben gehad en krijgen nu een tweede leven. Door recycling en upcycling verlengen we de levensduur van kostbare grondstoffen.
 3. Materialen worden geselecteerd op een verantwoorde samenstelling van grondstoffen (afval, restmateriaal), gewicht, verlijming, formaldehyde-uitstoot
 4. Vooruitlopend op de E1-norm leveren wij, daar waar mogelijk, plaatmateriaal dat voldoet aan de nieuwe formaldehyde normering E1E05.
 5. Meerdere materialen zijn geschikt voor modulair, circulair en remontabel bouwen.
 6. Lichtgewicht plaatmaterialen zijn milieubewust, mensvriendelijk en ergonomisch verantwoord. 
 7. Fabrikanten vangen energie op uit productieprocessen en recycleert energie terug naar verwarmings- en/of productiesystemen.
 8. Het transport voor aflevering van onze materialen wordt zo efficiënt mogelijk gepland voor emissiebeperking. Per werkdag wordt de meest optimale route berekend.
 9. Onze vrachtwagens voldoen aan de EURO 5 en EURO 6 norm om de CO²-uitstoot te reduceren.
 10. RE-SAMPLE: bewustwording van het hergebruik van monsterstalen. Maandelijks versturen we circa 600 monsterstalen die na afronding van de interieurprojecten hergebruikt kunnen worden.
 11. EPD-documentatie omtrent materialen. De afkorting betekent ‘Environmental Product Declaration’. In de milieugebonden productverklaring is de relevante milieu-informatie beschikbaar. Aan de hand van een EPD-document kunnen opdrachtgevers, architecten of verwerkers bepalen welke invloed een materiaal op het milieu heeft. Hiermee heeft men duidelijkheid en controle bij het vergelijken van verschillende producten en constructiemethodes.
 12. We vinden het essentieel dat de transitie naar een duurzame(re) industrie een continu proces is.
Certificering
FSC 2020

  PEFC 2020

 • PEFC™ | Decovisie is PEFC™-gecertificeerd onder PEFC-CUC-nummer: CU-PEFC 801949. PEFC™-producten van Decovisie zijn te herkennen aan de omschrijving 'PEFC™-gecertificeerd' achter de betreffende producten. 
 • Het PEFC™-keurmerk staat voor duurzaam bosbeheer met het grootste aandeel gecertificeerd bos. Een boom groeit door CO² uit de lucht op te vangen en op te slaan. Als ‘afval’ wordt zuurstof (O²) uitgestoten. Zo zijn bossen een enorme opslagplaats voor koolstof en de producent van O². Het verdwijnen van grote arealen bos is de belangrijkste reden dat certificering van duurzaam bosbeheer is ontstaan. PEFC™-gecertificeerde boseigenaren houden hun bosareaal in stand. Daarbij rekeninghoudend met de biodiversiteit en de sociale functie van het bos. De beheerders werken met het Chain-of-Custody-principe (CoC). Dat betekent dat alle schakels in de productieketen gecertificeerd moet zijn om producten met het PEFC™-certificaat te kunnen leveren.
 • FSC® | Decovisie is FSC®-gecertificeerd onder FSC-CUC-nummer: CU-COC 801949. FSC®-producten van Decovisie zijn te herkennen aan de omschrijving 'FSC®-gecertificeerd' achter de betreffende producten.
 • Het Forest Stewardship Council® (FSC®) zet zich in voor bosbehoud en verantwoord bosbeheer. FSC®, dat ook werkt volgens het Chain of Custody protocol, spreekt van verantwoord bosbeheer als op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de ecologische, sociale en economische aspecten die bij bosbeheer horen. Zij doelen op bescherming van het leefgebied van planten, bomen en dieren met respect voor de rechten van de lokale bevolking en bosarbeiders. Verantwoord hout oogsten en geld verdienen mét behoud van het bos. Want een goed beheerd bos loopt minder risico om gekapt te worden voor andere doeleinden zoals palmolie-, sojaplantages en mijnbouw.

Interieurprojecten kunnen voldoen aan duurzame keurmerken. Heb jij suggesties over duurzaam ondernemen of wil je product- en leveringsmogelijkheden bespreken? Neem dan contact met ons op.