MVO: Duurzaamheid staat voorop bij Decovisie

Talloze aspecten binnen het ondernemen en consumeren vragen om klimaatpositieve veranderingen en ontwikkelingen, want het klimaat is altijd in beweging door natuurlijke en menselijke invloeden. Decovisie wil het milieu-impact beperken door Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Wat betekent dat:

 • Het materiaal heeft een gecontroleerde herkomst met in de meeste gevallen een certificering. We werken met PEFC- en FSC-certificeringen voor een verantwoord bosbeheer en CO2-compensatie.
 • Productgrondstoffen kunnen een eerdere bestemming hebben gehad en krijgen nu een tweede leven. Door recycling en upcycling verlengen we de levensduur van kostbare grondstoffen.
 • Materialen worden geselecteerd op een verantwoorde samenstelling van grondstoffen (afval, restmateriaal), gewicht, verlijming, formaldehyde-uitstoot.
 • Vooruitlopend op de E1-norm leveren wij, daar waar mogelijk, plaatmateriaal dat voldoet aan de nieuwe formaldehyde normering E1E05.
 • Meerdere materialen zijn geschikt voor modulair, circulair en remontabel bouwen.
 • Lichtgewicht plaatmaterialen zijn milieubewust, mensvriendelijk en ergonomisch verantwoord.
 • Fabrikanten vangen energie op uit productieprocessen en recycleert energie terug naar verwarmings- en/of productiesystemen.

 • Het transport voor aflevering van onze materialen wordt zo efficiënt mogelijk gepland voor emissiebeperking. Per werkdag wordt de meest optimale route berekend.
 • Onze vrachtwagens voldoen aan de EURO 5 en EURO 6 norm om de CO²-uitstoot te reduceren.
 • Bewustwording van het hergebruik van monsterstalen. Maandelijks versturen we ruim 600 monsterstalen die na afronding van de interieurprojecten hergebruikt kunnen worden. 
 • EPD-documentatie omtrent materialen. De afkorting betekent ‘Environmental Product Declaration’. In de milieugebonden productverklaring is de relevante milieu-informatie beschikbaar. Aan de hand van een EPD-document kunnen opdrachtgevers, architecten of verwerkers bepalen welke invloed een materiaal op het milieu heeft. Hiermee heeft men duidelijkheid en controle bij het vergelijken van verschillende producten en constructiemethodes.
 • We vinden het essentieel dat de transitie naar een duurzame(re) industrie een continu proces is.

PEFC-gecertificeerd

Decovisie is PEFC™-gecertificeerd onder PEFC-CUC-nummer: CU-PEFC-COC-801949. PEFC™-producten van Decovisie zijn te herkennen aan de omschrijving 'PEFC™-gecertificeerd' achter de betreffende producten.

Het PEFC™-keurmerk staat voor duurzaam bosbeheer met het grootste aandeel gecertificeerd bos. Een boom groeit door CO² uit de lucht op te vangen en op te slaan. Als ‘afval’ wordt zuurstof (O²) uitgestoten. Zo zijn bossen een enorme opslagplaats voor koolstof en de producent van O². Het verdwijnen van grote arealen bos is de belangrijkste reden dat certificering van duurzaam bosbeheer is ontstaan. PEFC™-gecertificeerde boseigenaren houden hun bosareaal in stand. Daarbij rekening houdend met de biodiversiteit en de sociale functie van het bos. De beheerders werken met het Chain-of-Custody-principe (CoC). Dat betekent dat alle schakels in de productieketen gecertificeerd moet zijn om producten met het PEFC™-certificaat te kunnen leveren.

FSC-gecertificeerd

Decovisie is FSC®-gecertificeerd onder FSC-CUC-nummer: CU-COC 801949. FSC®-producten van Decovisie zijn te herkennen aan de omschrijving 'FSC®-gecertificeerd' achter de betreffende producten.

Het Forest Stewardship Council® (FSC®) zet zich in voor bosbehoud en verantwoord bosbeheer. FSC®, dat ook werkt volgens het Chain of Custody protocol, spreekt van verantwoord bosbeheer als op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de ecologische, sociale en economische aspecten die bij bosbeheer horen. Zij doelen op bescherming van het leefgebied van planten, bomen en dieren met respect voor de rechten van de lokale bevolking en bosarbeiders. Verantwoord hout oogsten en geld verdienen mét behoud van het bos. Want een goed beheerd bos loopt minder risico om gekapt te worden voor andere doeleinden zoals palmolie-, sojaplantages en mijnbouw.

Made in Europe

Samen duurzaam vernieuwen. Bijdragen aan het behoud van onze aarde, dat vinden wij belangrijk. Zeker in een sector waar grondstoffen en materialen uit de natuur de basis van het eindproduct vormen. Die materialen hebben we nu en ook later nodig. Door Samen Duurzaam te Vernieuwen bundelen we krachten, zetten we in op innovatieve oplossingen en maken we samen duurzame keuzes. En dat start bij ons. Die keten van duurzame keuzes beïnvloeden en activeren wij door te blijven innoveren. We creëren extra duurzame impact door de stappen die we afzonderlijk van elkaar zetten te verbinden. Hiervoor bundelen wij onze krachten met de hele keten, van leveranciers tot klanten. Daarom kiezen we heel bewust voor producten die in Europa geproduceerd zijn. Met als extra bijkomend voordeel dat onze klanten kunnen vertrouwen op kwalitatief goed en beschikbaar materiaal. Hoe geven we hier invulling aan?

Op maar liefst 6 gebieden doen wij een duurzame belofte. Aan al onze partners en klanten. Waarbij iedere stap er 1 is.

 1. We gaan voor een kleinere footprint
 2. Ons transport is zo efficiënt mogelijk
 3. We zijn continu bezig om blijvend duurzaam te vernieuwen
 4. Waar mogelijk werken we circulair
 5. We kiezen voor duurzame en gezonde materialen
 6. We gaan voor samen duurzaam, ook in onze relaties
 7. Dat we heel bewust kiezen voor producten die in Europa geproduceerd zijn, is voor ons meer dan normaal

Contact

Jouw Interieurproject laten voldoen aan een duurzaam keurmerk?

Heb jij suggesties over duurzaam ondernemen of wil je product- en leveringsmogelijkheden bespreken? Neem dan contact met ons op.

Mail ons Bel mij terug